Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli mali müşavirler tasdik yetkisine dayanarak, firmaların denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, inceleme ve tespitlere göre raporlanması aşamalarından oluşmaktadır.

Raporlamalar konularına ve sektörlerine göre özellik arz etmekte olup, her bir sektöre ve faaliyet alanının dinamiklerine göre uzmanlık gerektirmektedir.

Bu alanda çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlere hizmet sunmaktayız.