Vergi Yargısıyla Çözüm Yolları

Vergi hukuku bilgi ve tecrübesiyle  ihtilafın şirketin leh ve aleyhine vergi yargısıyla çözümlenmesi için ilk derece vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri(istinaf mahkemeleri) ve Danıştay’da kesin hüküm alınana kadar gerekli dilekçelerin yazılması, savunmaların hazırlanması ile ilgili olarak danışmanlık, Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda dinleme talebinin ifası ,ayrıca adli yargıda açılacak davalara şirketin avukatı ile birlikte dilekçelerin yazılması ve savunmaların hazırlanmasında danışmanlık yapmak.

Konularına Göre Vergi Yargısıyla Çözüm Yolları

6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Vergi Davaları

Son derece eğitimli ve deneyimli ekibimiz her ölçekteki mükelleflere özel hizmetler sağlamaktadırlar.

Af Kanunlarından Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Mükellefler çıkan af kanunlarından yararlanabiliyorlar ama sonrasında çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir bu uyuşmazlıklarda uzman ekibimiz ile yanınızdayız.

Emlak Vergisi Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Emlak vergisi kanununda kaynaklı çıkan ihtilaflarda uzman ekibimiz ile sizin yanınızdayız.

Harçlar Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklı çıkabilecek sorunlarda VERSAV olarak yanınızdayız.

Kurumlar Vergisi Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanunundan kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır çıkan tüm uyuşmazlıklarda yanınızdayız.

Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesi

Sürekli güncelenen mevzuat karşısında firmanızın yalnız kalması sizi olası tehlikelere karşı korumasız bırakmaktadır, bu noktada sürekli danışmanlık alarak korumasız kalmayın.

Belediye Gelirleri Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında mükelleflere yardımcı olmaktadır.

Damga Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Uzmanlarımız olası uyuşmazlıklar dikkate alarak başarılı ve iyi işleyen duruma ve mükellefe özel önleyici danışmanlık çözümleri üretmektedir.

Gümrük Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Sürekli güncelenen mevzuat karşısında firmanızın yalnız kalması sizi olası tehlikelere karşı korumasız bırakmaktadır, bu noktada sürekli danışmanlık alarak korumasız kalmayın.

Katma Değer Vergisi Kanunundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında mükelleflere yardımcı olmaktadır.

Resen Mükellefiyet ve Cezaları

Uzmanlarımız olası uyuşmazlıklar dikkate alarak başarılı ve iyi işleyen duruma ve mükellefe özel önleyici danışmanlık çözümleri üretmektedir.

Vergi Usul Kanundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Sürekli güncelenen mevzuat karşısında firmanızın yalnız kalması sizi olası tehlikelere karşı korumasız bırakmaktadır, bu noktada sürekli danışmanlık alarak korumasız kalmayın.