Vergi Denetimi ve İncelemeleri Danışmanlığı

Vergi Denetimi ve İncelemeleri Danışmanlığı, firmalar nezdinde yapılacak vergi incelemeleriyle ilgili olarak; mükelleflerin / şirketlerin inceleme makamları önünde temsil edilmesi ve bu konularda inceleme mercilerine bilgi ve belge sunulması, tutanakların tanzim edilerek imzalanması, uzlaşma ve benzeri müzakerelere katılım da dahil olmak üzere vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümlenmesi için gerekli yasal hakların kullandırılması.

Konularına Göre Vergi Denetimi ve İncelemeleri Danışmanlığı

Vergi Denetimi Uygulamaları İle İlgili Danışmanlık

Son derece eğitimli ve deneyimli ekibimiz her ölçekteki mükelleflere özel hizmetler sağlamaktadırlar.

Vergi Uzlaşmalarında Mükellefi Temsil Etmek

Uzlaşmaları sorunsuz atlatmak profesyonel ve zamanında doğru rehberlik ile mümkündür.

Vergi Revizyonu Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içermektedir.

Vergi İncelemelerinde Mükellefi Temsil Etmek

Vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında mükelleflere yardımcı olmaktadır.

Önleyici Danışmanlık Hizmetleri

Uzmanlarımız olası uyuşmazlıklar dikkate alarak başarılı ve iyi işleyen duruma ve mükellefe özel önleyici danışmanlık çözümleri üretmektedir.

Sürekli Danışmanlık Hizmetleri

Sürekli güncelenen mevzuat karşısında firmanızın yalnız kalması sizi olası tehlikelere karşı korumasız bırakmaktadır, bu noktada sürekli danışmanlık alarak korumasız kalmayın.