Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mevzuat hükümlerine göre defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,bu işletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini yapmak ya da bu konularda müşavirlik desteği vermek ,aynı konularda, belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerini çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlere sunmaktayız.