Bülten

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzlarının Güncel Hali Yayımlandı

Özet

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2020 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile ilgili  düzenleme kılavuzları ve sık sorulan sorular dokümanı yayınlanmıştır.

Yurtdışı borçlanması için yurtdışından posta ile yapılan başvurular SGK’ya olması gereken tarihten sonra ulaştığından dolayı yurt içi başvurularında olduğu gibi yurt dışı posta ile yapılan başvurularda da taahhütlü ve acele posta şeklinde yapılan başvurularda, postaya ya da kargoya veriliş tarihi dikkate alınacaktır.
e-Devlet sistemindeki SGK uygulamalarına, sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgelerinin görüntülenebilmesi, istenmesi halinde çıktılarının alınabilmesi ve doğrulamasının yapılabilmesine ilişkin iki yeni uygulama eklenmiştir.

Kapsam

9 Ağustos 2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılarak, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “muhtasar beyanname” ile sosyal güvenlik mevzuatına göre verilmesi gereken “aylık prim ve hizmet belgesi”, “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında birleştirilmişti.

18.02.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri NO’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’yle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili düzenleme kılavuzları (1003A, 1003B, Mükellefiyet Tesisi, Dönem Değişikliği Bildirimi) ve Sık Sorulan Sorular isimli dökümanlar yayımlanmıştır.

Kılavuz başlıkları ve içerikleri aşağıdaki şekildedir.

MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuzdur.

MUPHB 2 1003B Beyanname Düzenleme Kılavuzu

VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler ile sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler için hazırlanan kılavuzdur.

MUPHB 3 Mükellefiyet Açtırma

Gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek amacıyla yeni açtıracağı mükellefiyet için düzenlenen kılavuzdur.

MUPHB 4 Dönem Değişikliği Bildirimi

Gelir stopaj mükellefiyetinde üç aylık dönemden aylık mükellefiyete geçmek isteyenler için kılavuzdur.

MUPHB 5 Sık Sorulan Sorular

GİB’e iletilen sorular ve cevaplar yer almaktadır.
 

İlgili Kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Bülten

ÖTV Tutarları

17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ...

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir