İdari Yargıyla Çözüm Yolları

İdare hukukundaki bilgi ve tecrübesiyle  ihtilafın şirketin leh ve aleyhine idare yargısıyla çözümlenmesi için ilk derece idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri(istinaf mahkemeleri) ve Danıştay’da kesin hüküm alınana kadar gerekli dilekçelerin yazılması, savunmaların hazırlanması ile ilgili olarak danışmanlık, Danıştay ve İdare Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda dinleme talebinin ifası ,ayrıca adli yargıda açılacak davalara şirketin avukatı ile birlikte dilekçelerin yazılması ve savunmaların hazırlanmasında danışmanlık yapmak.

Konularına Göre İdari İhtilaflar

İptal Davaları

Tam Yargı Davaları

Bireysel İdari İşlemler

Düzenleyici İşlemler

İdari Yargıda Süre

İdari Yargıda Yetkili Ve Görevli Yargı Yeri

Belediye Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Genel Olarak İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar

Maden ve Orman Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Köy ve Özel İdare Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Çevre Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Karayolları Trafik Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Tüketicinin Korunması Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Emekli Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Tüketicinin Korunması Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

SGK İdari Para Cezalarına İtiraz ve İdari Dava Konusu Yapılması

İdari Yargıda Dava Dilekçeleri

Kamu Görevlilerine İlişkin Davalar

İmar Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Sağlık Mevzuatından Kaynakalanan Davalar

Yükseköğretim Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Eğitim Öğrenim İşlerinden Kaynaklanan Davalar

3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Harcırah Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Özelleştirme Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

TRT Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Üst Kurulların İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

Enerji Ve Petrol Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Kıyı Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Terörle Mücadele Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Ecrimisile Karşı İtiraz ve Dava Yolları