Başkanımız Mehmet Kaynak

1965 doğumlu SMMM, Bağımsız Denetçi ve Emekli Vergi Müfettişi olan MEHMET KAYNAK, 1982’de başladığı üniversite eğitimini iyi bir derece ile bitirdi.

3 yılı vergi dairesinde’’ vergi memurluğu’’ ve ‘’icra memurluğu’’,  9 yılı Maliye Bakanlığı ‘’ vergi müfettişliği ‘’ ve  20 yılı Vergi Hukuku & Mali Müşavirlik Bürosu deneyimleriyle, uzmanlık alanlarında toplam 32 yıllık mesleki deneyimi bulunmaktadır.  

Maliye bakanlığında vergi uzmanı olarak çalıştığı dönemde, verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen işlemlerin uygulamalarında görev almıştır.

Yine vergi müfettişi olarak, mükelleflerin defter ve belgeleri üzerinde, vergi incelemelerini ifa edilerek, vergi inceleme raporlarının hazırlanması, mal müdürlüklerinin ve vergi dairelerinin teftişi, vergi memurlarının soruşturmaları, yaygın ve yoğun vergi denetimlerine çıkan özel yetkili memurların koordinasyonunda ekip amiri olarak görevler yapmıştır.

Serbest meslek mensubu olarak, başta ‘’vergi hukuku‘’ olmak üzere,
‘’vergi ihtilafları‘’ ve ‘’vergi davaları‘’, ‘’mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı mali danışmanlık‘’, ‘’yönetim danışmanlığı‘’, ‘’serbest muhasebeci mali müşavirlik‘’ ve ‘’bağımsız denetim‘’ hizmetlerinin yanında, şirketlere ‘’kriz ve olağanüstü dönemlerde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri, ihtilafları kolay çözebilmeleri ve önlem alabilmeleri noktasında stratejik mali danışmanlık hizmetleri‘’ sunmaktadır.

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği genel başkanlığını görevinin yürütülmesinin yanında, derneğin eğitim ve teşkilatlanma çalışmalarını koordine etmektedir.

Bunun yanında, derneğin icra etmesinin mümkün olmadığı danışmanlık hizmetlerinin verilmesi için,  VERSAV Danışmanlık, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. kurularak, ‘’ VERSAV HUKUK & DANIŞMANLIK  ‘’ markası alınmıştır.

Vergi ihtilaflarının çözümünde görev alan, mükelleflerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üretebilen, değerli ve deneyimli üstadlarımız, emekli vergi hakimleri, emekli maliyeciler, eski vergi müfettişleri ve mali müşavirlerden oluşan, VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI’ nın  ‘’ VERSAV HUKUK & DANIŞMANLIK  ‘’ markası altında Türkiye’ nin tüm illerinde örgütlenmesi ve koordinasyonu çalışmalarını yürütmektedir.

VERSAV HUKUK& DANIŞMANLIK BÜROSUNUN HİZMETLERİ

MALİ MÜŞAVİRLİK

– Serbest muhasebeci mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, Bilirkişilik, kayyumluk, Bağımsız denetim hizmetleri, mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı mali danışmanlık,

HUKUK DANIŞMANLIGI

-‘’ Vergi hukuku ‘’, hukuk danışmanlığı,

-Hukuki konularda mütalaa vermek;

-Online danışmanlık hizmetleri,

STRATEJİK MALİ DANIŞMANLIK

-Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümü konularında danışmanlık,

-Vergi denetimi ve vergi incelemelerinden önce, vergi revizyonu ve önleyici danışmalık hizmetleri,

-Vergi İncelemesi sürecinde Danışmanlık ve Süreç Yönetimi Hizmetleri,

-Tarhiyat öncesi ve Tarhiyat sonrası Uzlaşma danışmanlığı

-Şirketlere kriz ve olağanüstü dönemlerde, özellikle vergi incelemelerinde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri, ihtilafları kolay çözebilmeleri ve önlem alabilmeleri noktasında, stratejik sürekli mali danışmanlık hizmetleri

İDARİ YARGI AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

-Vergi ihtilaflarının yargı aşamasında çözümü konusunda idari dava ve vergi davaları konularında danışmanlık,

-Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanması ve Süreç Yönetimi;

-Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, mükellefin savunulmasının gerekli kıldığı hallerde, dinlenme talebinin yerine getirilmesi,

hizmetleri vermektedir.

Eğitim
 
Lise – Adapazarı Endüstri Meslek Lisesi – Belirtilmemiş
Lisans – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi – İş İdaresi
 
Çalışma Geçmişi
 
1987 – Sakarya Defterdarlığı Bulvar Vergi Dairesi – İcra Memuru
1988 – Sakarya Defterdarlığı Pamukova Mal Müdürlüğü – Gelir Memuru
1990 – Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettişliği
1999 – Gebze’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosu faaliyetine başladı – Mali Müşavir
2013 – Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ni kurdu. – Başkan
2017 – VERSAV Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi faaliyetine başladı. – Genel Başkan
 
Kurs & Seminer Geçmişi
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Vergi Kontrol Memuru Adayları için Düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi – Sertifika
TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı – Ruhsat
Yorktrade Foreign Trade Institute tarafından E-iç ve E-dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası – Sertifika
TÜRMOB tarafından Türk Ticaret Kanunu Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
TÜRMOB tarafından Küçük ve Orta Boy işletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
İstanbul Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çervesinde; kurumsal yönetim ilkeleri ve -finansal yönetim, sermaye piyasası, bankacılık ve özel emeklilik mevzuatı eğitim programı – Eğitim
Kocaeli Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çerçevesinde; denetim, muhasebe standartları eğitim programı – Eğitim
KGK Denetçi Belgesi – Belge
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Zor İnsanlarla İletişim Eğitim Sertifikası – Sertifika
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Toplantı Yönetimi Eğitim Sertifikası – Sertifika
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Beden Dili Eğitim Sertifikası – Sertifika
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Uzmanlık Eğitimi Sertifikası – Sertifika
UFRAD Franchise Akademisi Eğitim Sertifikası – Sertifika
TURMOB ve Gebze Ticaret Odasının muhtelif seminerleri – Seminer