Bağımsız Denetim

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan ölçütlere göre tek başına veya iştirak/bağlı ortaklıkları ile birlikte aktif toplamı 40 milyon TL ve üzeri, yıllık net satış hasılatı 80 milyon TL ve üzeri, çalışan sayısı 200 ve üzeri kriterlerinden iki yıl üst üste en az ikisini sağlayan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmaları zorunlu hale gelmiştir.

VERSAV olarak ,gerek KGK denetimine tabi şirketlerin, gerekse içinde bulundukları diğer şartlara bağlı olarak, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler konusunda çözüm ortaklarımız ile her türlü desteği sunmaya hazırız.