Yayın

Zamanaşımı Var!

6183 sayılı kanunun 102’nci maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip ...
Yayın

Vergi Borcu Silinir Mi?

Sosyal medyada, haberlerde, gazetelerde vergi borçlarının silindiğini duyarız. Merak ettik araştırdık. vergi incelemesi ...
Bülten

ÖTV Tutarları

17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ...

Mesajlarda gezinme